Nordisk kongress i Göteborg: Send inn abstrakt for faglige innlegg

Til alle NFDV-medlemmer:

Styret minner om at fristen for å melde på faglige innlegg til 34. Nordiske kongress i Göteborg 8.-10.5.2019 går ut

           torsdag 20.12.2018 kl. 24:00.

Både kasuistikker, kliniske erfaringer og forskningsprosjekter kan være aktuelle for presentasjon, enten som poster eller foredrag (oral).

Benytt denne lenken:

http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSKIDKOXRkKPrg==&ecid=UM0SKae2v+xXc3xMA213Pw==&ln=eng&emid=cwXoOMEwo5O2fawlV1tEJg==&view=infopage&template=desktop

Alle som melder inn faglig innlegg, kan søke NFDV om reisestipend - se egen e-post om dette.

På vegne av styret i NFDV:

Petter Gjersvik