Ny dato for skåringskurs for atopisk eksem: 14.2.2019

Til alle medlemmer:

Dato for skåringskurs for atopisk eksem, som skulle holdes i desember, er nå fastsatt til 14.2.2019. Her er utlysningsteksten påny:

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet inviterer til Skåringskurs for atopisk eksem, hvor vi har hudleger som hovedmålgruppe. Kurset er spesielt aktuelt nå når skåring blir et kriterium for bruk av nye behandlingsmetoder, særlig biologiske legemidler.  I denne e-posten finner du mer informasjon og påmeldingslenke.
 
ATOPISK EKSEM: SKÅRINGSKURS

Målgruppe: Leger som behandler pasienter med atopisk eksem: Spesialister i hud- og veneriske sykdommer, spesialister i barnesykdommer og spesialister i allmennmedisin

Læringsmål: Legen vil tilegne seg kunnskap om skåringssystemer som er aktuelt å bruke ved alvorlig atopisk eksem
Tid: Torsdag 6. desember dagskurs 09:00-16:30
Sted: Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Kursleder: Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved Seksjon for hudsykdommer, OUS, og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), OUS
Forelesere: Teresa Løvold Berents, Roald Bolle (Barnelege og allergolog, UNN), Astrid Lossius (OUS/UiO), Eva Rehbinder (OUS/UiO), Thomas Schopf (Hudlege UNN), Jacob Tyssen (Hudlege, Copenhagen University Hospital Herlev-Gentofte)
Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 8 timer til spesialisering og spesialisters etterutdanning i hud- og veneriske sykdommer, barnesykdommer og allmennmedisin, samt til kompetanseområdet allergologi

Påmelding: Bruk denne lenken: https://www.deltager.no/atopisk_eksem_skaringskurs 

             
Program (med forbehold om endringer):
09:00 – 09:30 Registrering
09:30 – 10:15 Moderat til alvorlig atopisk eksem
Behandling og behandlingsrespons
10:15 – 11:15 Vurdering av behandlingsrespons og oppfølging
11:15 – 12:00 Lunsj
12:00 – 13:30 Skåringer EASI, IGA, SCORAD, POEM
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 16:00 Kasuistikker i grupper
16:00 – 16:30 Paneldiskusjon og oppsummering
 
Med vennlig hilsen
 
Teresa Løvold Berents, overlege
Ingvild Gaare-Olstad, koordinator/sykepleier
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet
Oslo universitetssykehus
mobil 920 32 144| kontor 22 11 87 84
Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)