Ny søknadsfrist for reisestipend til Nordisk kongress i Göteborg: 31.1.2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Styret har vedtatt å forlenge fristen for å søke om reisestipend til Nordisk kongress i Göteborg til

         31.1.2019

Styret har også vedtatt at alle medlemmer som skal ha faglig innlegg på kongressen, enten som poster eller foredrag, kan søke om reisestipend.

Stipendet er på kr. 7.000 for dem som skal ha faglig innlegg og kr. 4.000 for LIS-leger og stipendiater som ikke skal ha faglig innlegg.

Søknad sendes til nestleder i NFDV Katarina Stangeland per e-post kzstangeland@gmail snarest mulig og altså senest 31.1.2019.

På vegne av styret: Petter Gjersvik, leder