Påminnelse: NFDVs reisestipend for forskning og fagutvikling. Søknadsfristen er 10.9.2018

Til alle medlemmer av NFDV:

Styret minner om utlysningen av reisestipend for forskning og fagutvikling på til sammen opptil kr. 100.000. Maksimalt søknadsbeløp per søker er kr. 30.000.

Alle medlemmer av foreningen kan søke. Stipendet skal i utgangspunktet bare brukes til forskning og fagutvikling som arbeidsgiver ikke kan forventes eller ikke er i stand til å finansiere. Søkere må derfor begrunne søknaden godt.

Søknad sendes til NFDVs nestleder Katarina Zak Stangeland på e-post kzstangeland@yahoo.com så snart som mulig og ikke senere enn 10. september 2018.

Tildelingen av reisestipend vil offentliggjøres under middagen ved høstmøtet i Oslo torsdag 1. november 2018.

På vegne av styret: Petter Gjersvik, leder