Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

Program og påmelding til NFDVs høstsymposium 2018

10. oktober 2018

Til alle medlemmer av NFDV:

Programmet for NFDVs høstmøte 1. og 2. november 2018 er nå klart, se denne lenken:

https://www.ccnorway.no/nfdv2018/program/

Som det fremgår av programmet, starter Janssen-Cilags presymposium kl. 12:30 med lunsj, mens selve høstmøtet begynner kl. 15:00 og avsluttes neste dag kl 14:10.

Påmelding skjer ved å bruke denne lenken og følge instruksjonen:

https://www.ccnorway.no/nfdv2018/pamelding-2/ 

Deltakeravgiften er satt til kr. 1.200 for spesialister og kr. 600 for LIS-leger/stipendiater, men øker til hhv. kr. 1.400 og kr. 800 for påmeldinger f.o.m. 20.10.2018.

For styret: Petter Gjersvik, leder

For kurskomiteen: Alexandros Stefou, leder