Seminar om biologiske legemidler 7.-8.1.2019 på Holmenkollen Park Hotel

Til alle medlemmer av NFDV:

Legemiddelinnkjøpsordningen for biologiske legemidler ved inflammatorisk sykdom innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi avholder sitt årlige anbudsseminar på

Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo 7.-8. januar 2019

Seminaret anbefales alle som behandler pasienter med psoriasis, og som er interessert i tverrfaglig samarbeid og prioritering av helsetjenester. Seminaret avsluttes med presentasjon av årets anbudsresultat.

Seminaret er uten deltakeravgift, men deltakere må selv dekke reiseutgifter.

Petter Gjersvik, leder i NFDV