Søknadsfrist for Sanofi Genzymes forskningsstipend: 10.10.2018

Til alle medlemmerav NFDV:

Sanofi Genzymes forskningsstipend innen atopisk dermatitt er nylig utlyst uten at søknadfristen var angitt.

Søknadsfristen settes til 10.10.2018. Søknader sendes med e-post til petter.gjersvik@gmail.com.