Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

Utlysning av Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

1. september 2018

Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

Novartis-stipendet ble opprettet i 2014 av Novartis Norge AS for å fremme formidlingen av kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer i Norge.

Stipendet kan søkes av medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) til prosjekter og presentasjoner som formidler kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer. Formidlingen kan være rettet til pasienter, pårørende og allmennhet, men også til beslutningstakere, hudleger og andre leger.

Mottagere av stipendet må være ansatt i helseforetak/universitet.

Stipendet kan brukes som støtte til hospitering/forskningsopphold i utlandet. Stipendet kan ikke benyttes som støtte til kongressdeltagelse (inklusive reising).

Stipendet er på til sammen kr 100 000 og kan tildeles én søker eller deles mellom 2-3 søkere.

Søknad sendes til styret i NFDV v/ Petter Gjersvik til petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2018.

Stipendmottaker(e) utpekes av et stipendstyre med tre medlemmer oppnevnt av styret i NFDV. Tildelingen vil skje på foreningens vårmøte i april 2018

På vegne av styret i NFDV:       Petter Gjersvik, leder

På vegne av Novartis Norge:    Siri Juvik, Medical Science Liaison, Immunology, Hepatology & Dermatology

 VEDLEGG: