Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

Utlysning av Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

1. september 2018

Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

Novartis-stipendet ble opprettet i 2014 av Novartis Norge AS for å fremme formidlingen av kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer i Norge.

Stipendet kan søkes av medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) til prosjekter og presentasjoner som formidler kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer. Formidlingen kan være rettet til pasienter, pårørende og allmennhet, men også til beslutningstakere, hudleger og andre leger.

Mottagere av stipendet må være ansatt i helseforetak/universitet.

Stipendet kan brukes som støtte til hospitering/forskningsopphold i utlandet. Stipendet kan ikke benyttes som støtte til kongressdeltagelse (inklusive reising).

Stipendet er på til sammen kr 100 000 og kan tildeles én søker eller deles mellom 2-3 søkere.

Søknad sendes til styret i NFDV v/ Petter Gjersvik til petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2018.

Stipendmottaker(e) utpekes av et stipendstyre med tre medlemmer oppnevnt av styret i NFDV. Tildelingen vil skje på foreningens vårmøte i april 2018

På vegne av styret i NFDV:       Petter Gjersvik, leder

På vegne av Novartis Norge:    Siri Juvik, Medical Science Liaison, Immunology, Hepatology & Dermatology

 VEDLEGG: