Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

Velkommen til LEO Dermatologisymposium i Oslo 15.11.2018

23. oktober 2018

Til alle medlemmer av NFDV:

LEO har gleden av å invitere til dermatologisymposium i Oslo. Programmet dekker flere områder innen dermatologi med presentasjoner holdt av nasjonale forelesere. Etter symposiet tilbyr vi middag.

Dato:                          Torsdag den 15. november 2018 kl. 17.30

Sted:                          Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Registrering:             Via e-post til Kristin Fauskrud: KNFNO@leo-pharma.com

Vennligst oppgi følgende informasjon:

• Navn og arbeidssted

• Ja / Nei til deltagelse på middag

Frist:                           Registrering innen 5. november 2018


Program til LEO Dermatologisymposium

17.30 - 17.45                        Registration and arrival

17.45 - 18.00                        Opening words by LEO and moderator

18.00 - 18.45                        What is new within atopic dermatitis

 Jacob P. Thyssen, Professor, MD, PhD, DMSci, Gentofte Hospital, Denmark

18.45 - 18.55                        Break

18.55 - 19.05                        News from LEO – Topical

19.05 - 19.55                        Why is there a need for new biological treatments within psoriasis?

• IL-17 pathway within psoriasis

• An overview of IL-17 from a clinical perspective for bionaive and experienced patients.

Prof. Dr. med. Marc Alexander Radtke, Medical Director, Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, Germany

19.55 - 20.00                        Closing of meeting by moderator


Arne Grøndal

Account Manager, Topical Dermatology

LEO Pharma AS

Fornebuveien 37, 1366 LYSAKER Norway

Mobile                +47 90636800

E-mail                 agrno@leo-pharma.com