Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt

9. juni 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Arbeidsgruppen som ble oppnevnt av styret for å utarbeide anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved moderat til uttalt atopisk dermatitt, la frem sin innstilling på NFDVs generalforsamling i Göteborg 8.5.2019.  Slik styret oppfatter diskusjonen der, fikk anbefalingene bred tilslutning.

Utvalgets anbefalinger støttes av styret og sendes med dette ut til alle medlemmer av foreningen (se vedlegg). Anbefalingene vil om kort tid også legges ut på NFDVs nettsider. Medlemmer som av ulike grunner har vansker med å laste opp vedlegget, kan ta kontakt med undertegnede direkte på petter.gjersvik@gmail.com.

Styret håper anbefalingene vil være nyttige for hudleger i praksis, spesielt hudleger ved landets universitetssykehus, og takker Marit Saunes, Eva Maria Rehbinder og Line Frøyen Sandvik for utmerket arbeid.

På vegne av styret i NFDV: Petter Gjersvik, leder  


VEDLEGG: