Disputas Flora Balieva i Oslo

Til alle medlemmer av NFDV, 

Flora Balieva disputerer den 17 okt 2019 kl 10.15 på Rikshospitalet:
Kunngjöringen til pröveforelesning og disputas:
Alle er velkomne.
Med vänlig hälsning,
Florence Dalgard