Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Ellen Bjørge går inn i NFDVs styre

1. september 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Jan Cezary Sitek er ansatt som seksjonsleder ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, i den tiden Daniel de la Rosa Carrillo er i permisjon, dvs. frem til sommeren 2020.  

Pga. arbeidsmengden dette innebærer for Czarek har han valgt å trekke seg fra NFDVs styre som ble valgt på generalforsamlingen i Göteborg 8.5.2019.

Ellen Bjørge rykker dermed opp som fast styremedlem og Kjersti Danielsen som 1. vara i NFDV. Ny 2. vara vil bli valgt på NFDVs generalforsamling i april neste år.

Vi ønsker Czarek lykke til som seksjonsleder på Rikshospitalet og Ellen som styremedlem i NFDV!

For NFDVs valgkomité:  Petter Gjersvik