Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Fagutvalg i Extrastiftelsen: Hudlege med akademisk kompetanse ønskes

Til medlemmer av NFDV:
2. mai 2019

Extrastiftelsen jobber i disse dager med å sette sammen nye fagutvalg som skal vurdere søknader hos dem. De trenger ulike fagpersoner til utvalgene. Utvalgene fordeler altså midlene samt sikrer at det er prosjekt av en viss kvalitet som støttes. Vi har blitt oppfordret til å foreslå kandidater og bistå med å spre ordet til våre fagmiljøer. I den anledning rekker vi ut hånden til dere. PEF synes det hadde vært en styrke å få hud-feltet representert i ordningens fagkrets. De har behov for fagfolk til alle kategoriene støtteordninger og jeg velger her å dra frem kravene til søkere i utvalget for forskningssøknader og utviklingsprosjekt ettersom jeg anser det som mest relevant for dere.

Forskning:

Ønsket kompetanse:

Må minst ha en PhD, ha erfaring med egen forskning, ha erfaring med å veilede PhD-kandidater og i løpet av siste fem år ha vært ansatt i en vitenskapelig stilling.

Tidsbruk: ca 50 timer (lønnes etter statens satser for møtevirksomhet (463 kr/timen per 1.1.19)

Utvikling:

Ønsket kompetanse:

Må ha minimum mastergrad. I tillegg er det ønskelig med erfaring innen ledelse og drift av prosjekter innen forskning og utvikling (FoU), og/eller erfaring med FoU-arbeid i, eller på vegne av, frivillige organisasjoner. Forskningskompetanse vil også være en fordel.

Tidsbruk: ca 30 timer (lønnes etter statens satser for møtevirksomhet (463 kr/timen per 1.1.19)

https://www.extrastiftelsen.no/vurdere-soknader/

Hvert utvalgsmedlem oppnevnes for to eller fire år, og vil få opplæring i både retningslinjer og søknadsvurdering. Her kan dere lese mer om muligheten, samt finne søknadsskjema. https://www.extrastiftelsen.no/2019/03/01/vil-du-vurdere-soknader-for-extrastiftelsen/

Vi håper du vil dele informasjonen med medlemmene deres, og at det er interessant for noen av dere.

 

Med vennlig hilsen

Maren Awici-Rasmussen

Organisasjonsrådgiver
Mobil: 977 50515 • Direkte: 23 37 62 42
E-post: maren.awici-rasmussen@pefnorge.no

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

Postboks 6547 Etterstad • 0606 OSLO • Norge