Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Godkjenning av nordiske kurs i spesialistutdanningen

19. juni 2019

Til kommende spesialister i hud- og veneriske sykdommer:

Norske kursdeltakere ved nordiske kurs i hudkirurgi, dermatoskopi, laser og dermatopatologi har til nå mottatt refusjon fra Legeforeningens utdanningsfond. Dette tyder på at nordiske kurs som holdes påny, betraktes som godkjent av Legeforeningen som tellende i spesialistutdanningen etter gammel ordning som valgfritt kurs så lenge kurset er blitt godkjent første gang. Ved kommende kurs anbefales derfor norske kursdeltakere å vise til godkjenninger gitt i tidligere år.

For ny LIS-utdanning er det planlagt at nordiske kurs skal kunne godkjennes på linje med ev. norske kurs, men nærmere detaljer er ikke avklart. Styret vil samarbeide tett med spesialitetskomiteen og fagmiljøene om dette.

På vegne av styret:

Petter Gjersvik, leder