Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Høring: Utkast til anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem

27. februar 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

I samarbeid med avdelingslederne ved landets universitetssykehus har styret nedsatt et utvalg til å utarbeide anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem.

Utvalget, som består av Marit Saunes, Eva Rehbinder og Lene Frøyen Sandvik, har nå sendt ut et første utkast til slike anbefalinger - se vedlegg.

De bemerker særskilt at der "vi ikke finner dokumentasjon, kommer vi med forslag (f.eks. at POEM skal reduseres med 4 poeng). I tillegg er vi svært usikker på om det er nødvendig å screene på latent sykdom (som vi gjør med tbc nå). Det er ingen rapporter på at dette er noe problem. Men siden erfaringen med medikamentet er nytt, synes vi det kan være greit. Også her mottas innspill med takk fra kolleger."

Stor takk til Marit, Eva og Lene for utmerket arbeid så langt!

Etter avtale med utvalget sendes utkastet med dette til høring hos alle medlemmer av foreningen. Utkastet er også sendt til avdelingslederne ved universitetssykehusene for diskusjon i legegruppene der. 

Vi ber om at kommentarer, innspill og ev. forslag til endringer sendes til marit.saunes@ntnu.no så snart som mulig og ikke senere enn 31.3.2019.
På vegne av styret:

Petter Gjersvik, leder

VEDLEGG: