Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Hvem kan stille som NFDV-delegat på generalforsamlingen i ILDS?

20. mars 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Internasjonalt samarbeid er viktig for å styrke norsk dermatologi. NFDV er derfor medlem av International League of Dermatological Societies (ILDS), som omfatter flere enn 170 dermatologiske og venerologiske foreninger fra flere enn 80 land.

ILDS skal holde sin neste generalforsamling under World Congress of Dermatology i Milano i juni. De de nordiske landene har gått sammen om å nominere Gregor Jemec fra Danmark til styremedlem i ILDS. NFDV bør derfor stille med så mange delegater på generalforsamlingen som mulig for å få ham valgt.

NFDV har mulighet til å stille med tre delegater.  Generalforsamlingen vil møtes to ganger på kongressenteret, hhv. kl. 15:00-17:30 onsdag 12.6. og kl. 16:30-17:30 torsdag 13.6.

Medlemmer som skal delta på kongressen og som kan tenke seg å være NFDV-delegat sammen med undertegnede, bes sende meg en e-post snarest mulig og ikke senere enn 25.3.2019.

Petter Gjersvik, leder i NFDV