Innkalling og sakliste til NFDVs generalforsamling i Göteborg 8.5.2019 kl. 09:00

For å svare på denne meldingen, gå til: http://legeforeningen.no/Community/Meldinger/?uid=064202066025250216243180026175239210123175023122

Til alle medlemmer av NFDV:

I tråd med foreningens vedtekter innkaller styret til generalforsamling i Göteborg 8.5.2019 rett før Nordisk kongress i dermatologi og venerologi. Sakspapirer, som er vedlagt denne e-posten, vil bli tilgjengelig på foreningens nettside med det første: 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-dermatologi-og-venerologi/

Vi ber medlemmer som skal delta på møtet, om å printe ut sakspapirene og ta dem med seg til Göteborg. Saklisten er også tatt med i denne e-posten.

Valgkomiteens innstilling er noe forsinket og vil bli sendt ut over påske, antakelig 29.4.2019. 

Vi ønsker alle velkommen til årets generalforsamling i NFDV og til en spennende kongress for faglig oppdatering, kollegialt samvær og nordisk forbrødring.

På vegne av styret: Petter Gjersvik, leder

 

Innkalling og forslag til sakliste for generalforsamling i NFDV

Innkalt:         Alle medlemmer av NFDV

Tidspunkt:    Onsdag 8.5.2019 kl. 09:00

Sted:            Brevsorterarsalen I, Clarion Hotel Post, Göteborg

Sakliste:

 1.   Godkjenning av innkalling
 2.   Valg av møteleder
 3.   Godkjenning av saklisten
 4.   Valg av referent og tellekorps
 5.   Styrets årsmelding
 6.   Regnskap for 2018 og budsjett for 2020
 7.   Honorar til leder
 8.   Bruk av alternativ logo
 9.   Rapporter fra kurskomiteen, forskningsutvalget, kvalitetsutvalget og UEMS
 10.   Rapport fra spesialitetskomiteen
 11.   Rapport fra EADV
 12.   Forslag til anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved hidradenitis suppurativa
 13.   Forslag til anbefalinger om bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt
 14.   Forslag til endring i vedtektene
 15.   Valg for perioden 1.9.2019-31.8.2021
 16.   Eventuelt
 17.   Utdeling av priser og stipend

 


VEDLEGG: