Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Innlegg på årsmøte 2020

Hold av datoen for NFDVs årsmøte 16-17 april 2020.I år holdes møtet, på Hotel Clarion Oslo, i Bjørvika.
10. desember 2019
Til alle medlemmer av NFDV,Hold av datoen for NFDVs årsmøte 16-17 april 2020.

I år holdes møtet, på Hotel Clarion Oslo, i Bjørvika.Årsmøtet er en viktig arena å møte kolleger, holde seg oppdatert og kunne dele egne kasuistikker og problemstillinger eller egen forskning med landets hudleger. Disse innleggene vil gjenspeile den kliniske og vitenskapelige aktiviteten i faget.Påmeldingslink kommer snart, men styret oppfordrer alle medlemmer i og utenfor sykehus om å holde faglig innlegg på NFDVs årsmøte. Påmelding av faglige innlegg skjer ved å sende en e-post til:

innlegg.nfdv@gmail.com

snarest og ikke senere enn: Torsdag 20 februar 2020Oppgi følgende opplysninger:


* Innleggets tittel

* Navn på presentatør (og eventuelle andre bidragsytere)

* Arbeidssted

* E-post adresse

* Foredrag (10 min + 2 min diskusjon)?

* Kasuistikk (5min + 2 min diskusjon)?

* Innlegg på Kvalitetsforum (5 min + 5 min diskusjon)?

* Eventuelt behov for annet utstyr enn skjermprojektor


Sammendrag (abstrakt) i Word-format sendes som vedlegg til e-posten. Benytt helst Times New Roman, fontstørrelse 11. Sammendraget skal inneholde maksimalt 200 ord (foredrag) eller 100 ord (kasuistikker og innlegg på Kvalitetsforum). Ta gjerne med 1-3 aktuelle referanser.


For innlegg som blir akseptert skal Power Point-presentasjon sendes inn som vedlegg til e-post til

innlegg.nfdv@gmail.com

senest innen 3. april 2020.

Som filnavn benyttes navn på presentatør og et kort stikkord. Hvis filen blir for stor til å sendes per e-post, tar man den med på en USB.


På vegne av NFDV:

Katarina Zak Stangeland, leder

Guttorm Guleng, årsmøtesekretær