Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Innstilling til ny valgkomité i NFDV

Til alle medlemmer i NFDV:
3. mai 2019
Iht. foreningens vedtekter skal styret foreslå tre medlemmer til ny valgkomite, som skal velges på NFDVs årsmøte i Göteborg 8.5.2019.
 
Styret innstiller til ny valgkomité: 
Petter Gjersvik, Oslo (leder)
Rita Grude Ladstein, Bergen
Jon Helge Bonesrønning, Trondheim
Vi mener dette vil gi en god balanse hva gjelder geografi, kjønn, bakgrunn og kontinuitet.
 
På vegne av styret: Petter Gjersvik, leder