Intervju: Anne Lise Helgesen

Hei alle!

Kollega Anne Lise Helgesen er intervjuet i Tidsskriftet nr. 4/2019, som kom ut i dag:

https://tidsskriftet.no/2019/02/intervju/taleror-taus-pasientgruppe 

En flott representant for standen!