Medisinsk fagmøte på EADV 2019 i Madrid

Til alle medlemmer av NFDV:

Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere de norske dermatologene som deltar på EADV 2019 i Madrid til et faglig møte etterfulgt av middag. For program, se under.

Tid: Torsdag 10. oktober 2019 kl. 19.00 Møtested: Radisson Blu Hotel, Madrid Prado Radisson Blu Hotel, Madrid Prado Calle Moratin, 52 Plaza de Platerias Martinez, E-28014 Madrid

Middag: Restaurant i nærheten, mer info etter registrering

For påmelding, vennligst kontakt undertegnede på mail: siri.juvik@novartis.com  Svarfrist: Snarest mulig!

Program:

19.00 Velkommen v/møteleder Nils-Jørgen Mørk, privatpraktiserende dermatolog, Oslo

19.05 Immunologi på folkelig vis v/Olav Sundnes, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Oslo universitetssykehus HF

19.35 Psoriasis v/Kjersti Danielsen, privatpraktiserende dermatolog, Tromsø

19.50 PAUSE

20.00 Urtikaria v/Theis Huldt-Nystrøm, privatpraktiserende dermatolog, Namsos

20.15 Atopisk dermatitt v/Eva Rehbinder, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Oslo universitetssykehus HF

20.30 Hidradenitis Suppurativa v/Øystein Grimstad, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Universitetssykehuset Nord-Norge

20.45 Diskusjon

20.55 Avsluttende ord v/møteleder Nils-Jørgen Mørk

21.00 Middag

Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. For informasjon om kostnader forbundet med deltakelse på arrangementet, vennligst kontakt undertegnede.

Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Regler for legemiddelinformasjon samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helse­foretakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Faglige, etiske og rettslige vurderinger skal være avgjørende for samarbeid og all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Nedenfor er noen hovedpunkter fra reglene gjengitt:

Arrangementet vil bestå av et faglig program, eventuelt etterfulgt av bespisning med nøktern standard. Sosiale aktiviteter vil ikke bli bekostet av legemiddelfirmaet.

Ved reiser skal billetter ikke bestilles eller endres slik at formålet med reisen endres.

Dersom du er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet må du ha arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på arrangementet.

Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.

Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.

Med vennlig hilsen | Best regards

Siri Juvik

Medical Science Liaison

Immunology, Hepatology & Dermatology Franchise

Novartis Norge AS

Postbox 4284 0401 Oslo NORWAY

T  +47 23 05 20 00

M +47 91 64 64 46

siri.juvik@novartis.com