Melanomforeningens fagkveld om melanom tirsdag 21.5.2019: Invitasjon

Til alle medlemmer av NFDV:

Melanomforeningen arrangerer fagkveld om melanom / føflekkreft i Kreftforeningens vitensenter tirsdag 21.5.2019 kl. 18:00 -20:00.

Møtet er en opptakt til vår nasjonale kampanjedag, Hudkreftdagen 2019, som  arrangeres dagen etter. Den 22.5.2019 vil vi skape mest mulig oppmerksomhet om hudkreft over hele landet. Vi samarbeider med Hudlegeforeningen og Kreftforeningen om Hudkreftdagen.

Vi har et interessant program – se under.  Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne med en kollega.

Med vennlig hilsen

Kari Anne Fevang, styreleder i Melanomforeningen

Program (med forbehold om endringer)

Kl. 18:00:        Velkommen og appell

v/ Kari Anne Fevang, styreleder i Melanomforeningen.

Kl. 18:15:        Gjeldende behandlingsregime for malignt melanom, hvor langt har vi kommet i dag?

v/ overlege Anna K. Winge-Main, Radiumhospitalet .

Kl. 18:35:        Hudkreft i Norge og økningen i forekomst av malignt melanom

v/ forsker Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret.

Kl. 18:55:        Nasjonal UV- og hudkreftstrategi – hvordan bruke den til å forebygge melanom

v/ fagdirektør Lill Tove Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Kl. 19:15:        Pasienthistorie

v/ Anne-Cathrine Westgaard Schneider

ca. Kl. 19:45:  Oppsummering med spørsmål og svar