Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Meld deg på som deltaker på Nordisk kongress i Göteborg

20. januar 2019

Programmet for 34th Nordic Congress of Dermatology and Venereology i Göteborg i begynnelsen av mai er nå i ferd med å komme på plass. For nærmere informasjon om program og påmelding, bruk denne lenken:

www.nordicderm2019.com

Som kjent vil nordisk kongress i år erstatte NFDVs årsmøte.  NFDVs generalforsamling vil bli avholdt onsdag 8.5.2019, preliminært kl. 09:00-12:00, på kongresshotellet.  Selve kongressen starter deretter med lunsj kl. 12:00.

Styre, kurskomité, forskningsutvalg, PSL-ere og andre grupper som ønsker å avholde møter i Göteborg, anbefales å gjøre dette dagen før, dvs. tirsdag 7.5.2019om ettermiddag/kveld, ev. tidlig onsdag morgen. Grupper som trenger møterom, bes ta kontakt med undertegnede om dette.

Tirsdag 7.5.2019 om kvelden inviterer NFDV til «Norsk aften» på kongresshotellet.

Vi håper på solid norsk deltakelse på kongressen, som er en god anledning til faglig oppdatering, kollegial kontakt og nordisk forbrødring. Så følg med på kommende informasjon fra kongressledelsen og NFDV.

På vegne av NFDVs styre: Petter Gjersvik