Nasjonalt møte om Malignt Melanom i Trondheim 13. september 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Malignt melanom er blant de kreftsykdommene som øker mest i Norge. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig da overlevelse er sterkt knyttet til stadium. Dybdevekst (Breslow tykkelse) og spredning til lymfeknuter er de viktigste prognostiske markører. Norsk melanomgruppe arbeider for å redusere en økende insidens. Her er både informasjon- og holdingskampanjer om solhygiene, bruk av solfaktor og tidlig kontakt ved mistanke om ondartet sykdom viktig. Samtidig er vi opptatt at nasjonale retningslinjer for behandling av malignt melanom holder høy internasjonal standard.

Norsk melanomgruppe inviterer derfor til et nasjonalt møte om malignt melanom 13.9.2019.

Målgruppen er bl.a. allmennleger, onkologer, kirurger, plastikkirurger, hudleger og radiologer. Målet er å lære om epidemiologi, diagnostikk, primærbehandling, behandling av utbredt sykdom og oppfølgning.

Sentrale aktører i Norge og Danmark er foredragsholdere.

Kurset holdes i historiske omgivelser i Erkebispegården med Nidarosdomen som nærmeste nabo. Kurset er lagt til en fredag, slik at man har mulighet til å utforske Trondheim, som tilbyr historiske bygninger, museer og et utall av overnattingsteder, spisesteder og forretninger i gangavstand  fra konferansestedet.

Endelig program med foredragsholdere vil bli sendt ut i og tid før kursstart.

Velkommen til en faglig utbytterik dag i Trondheim.

Ragnhild Telnes, overlege

Hudavdelingen, St. Olavs hospital

VEDLEGG: