Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

NFDV reisestipend- forlenget frist

1. oktober 2019

Til alle medlemmer av NFDV,

Styret har vedtatt å forlenge søknadsfristen på NFDV reisestipend for forskning og 

fagutvikling på til sammen opptil kr. 100.000. Maksimalt søknadsbeløp per søker er kr. 30.000.

Alle medlemmer av foreningen kan søke. Stipendet skal i utgangspunktet bare brukes til fagutvikling eller forskning som arbeidsgiver ikke kan forventes eller ikke er i stand til å finansiere. Søkere må derfor begrunne søknaden godt.

Søknad sendes til NFDVs nestleder Ingeborg Bachmann e-post: 

ingeborg.bachmann@helse-bergen.no

så snart som mulig og ikke senere enn 22e okt. Tildelingen av reisestipend vil offentliggjøres under middagen ved høstmøtet i Oslo torsdag 31e okt 2019.

På vegne av styret: Katarina Zak Stangeland, leder