Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Novartis-pris og Galderma-pris for beste forskningsartikler publisert i 2018

20. februar 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Styret har klart å skaffe en sponsor for den årlige prisen for beste forskningsartikkel av en norsk hudlege eller venerolog publisert i foregående år. Novartis stiller opp med kr. 30.000.

Galderma sponser også i år prisen for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege eller venerolog. Prisen er på kr. 25.000 og kan gis for én artikkel eller deles mellom 2-3, dersom juryen bestemmer seg for det.

Styret har oppnevnt NFDVs forskningsutvalg som jury for begge prisene. Forslag til prisvinnere kan sendes til juryleder Eidi Christensen på eidi.christensen@ntnu.no så snart som mulig og helst ikke senere enn 1.4.2019.

Prisvinnerne vil bli kunngjort og diplomer tildelt under Nordisk kongress i Göteborg i mai, enten under "norsk aften" kvelden før eller under NFDVs generalforsamling på åpningsdagen.

På vegne av NFDVs styre: Petter Gjersvik, leder