Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning: Utlysning

2. mars 2019

Til alle medlemmer av NFDV:

Novartis-stipendet ble opprettet i 2014 av Novartis Norge AS for å fremme formidlingen av kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer i Norge.

Stipendet kan søkes av medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) til prosjekter og presentasjoner som formidler kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer. Formidlingen kan være rettet til pasienter, pårørende og allmennhet, men også til beslutningstakere, hudleger og andre leger.

Mottagere av stipendet må være ansatt i helseforetak/universitet.

Stipendet kan også brukes som støtte til hospitering/forskningsopphold i utlandet. Stipendet kan ikke benyttes som støtte til kongressdeltagelse (inklusive reising).

Stipendet er på til sammen kr 50 000 og kan tildeles én søker eller deles mellom 2-3 søkere.

Søknad sendes til styret i NFDV v/ Petter Gjersvik til petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 20. april 2019.

Stipendmottaker(e) utpekes av et stipendstyre med tre medlemmer oppnevnt av styret i NFDV. Tildelingen vil skje på foreningens generalforsamling i mai 2019.

På vegne av NFDV: Petter Gjersvik, leder 

På vegne av Novartis Norge AS: Siri Juvik

VEDLEGG: