Ny styremedelem i EADV

Til alle medlemmer i NFDV og medlemmer eller potensielle medlemmer av EADV

Jeg er veldig glad for å kunngjøre at Norge har fått mer enn 100 medlemmer i EADV, noe som betyr at vi får et styremedlem til. 

Dette er gode nyheter for norsk dermatologi. Alle EADV-medlemmer skal ha fått direkte beskjed om dette fra EADV.
https://www.eadv.org/calls-for-nominations

Vi har foreslått at Petter Gjersvik stiller, men dersom andre ønsker å stille så er fristen 28.11. Ta gjerne kontakt med meg hvis dere ønsker mer info. 
Thrasyvoulos.tzellos@unn.no

Mvh,

Thrasyvoulos Linos Tzellos, Styremedlem EADV 

og Katarina Zak Stangeland, Leder NFDV