Nye utdanningsmuligheter i EADV

Kjære kolleger og medlemmer og potensielle medlemmer av EADV:

Jeg skriver for informere dere om nye utdanningsmuligheter fra EADV, tilgjengelig for både EADV-medlemmer og dem som ikke er medlem av EADV.

EADV lanserer online learning services med webinars som er gratis for EADV-medlemmer. Nye webinars blir lansert hver måned. 

De første som kommer nå er om:

- Botulinum toxin-behandling
- Neglekirurgi
- Phlebologi
- Dermoscopi
- Medical photography

Mer info kan finnes her: https://www.eadvelearning.org/

Jeg ønsker også å høre fra dere hvilke temaer er interessante for dere, slik at jeg kan foreslår dem i EADV- komiteen. 

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med meg på thrasyvoulos.tzellos@unn.no

Thrasyvoulos Tzellos
Styremedlem i EADV