Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Solarier er ikke en egnet kilde til D-vitamin

3. juli 2019

NFDV har sluttet seg til et initiativ fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) om å fraråde bruk av solarier som kilde til D-vitamin.

Uttalelsen er publisert på forskning.no:

https://forskning.no/statens-stralevern/frarader-bruk-av-solarium-som-kilde-til-vitamin-d/1353431

og kan leses i sin helhet her:

https://www.dsa.no/filer/ab7d290210.pdf

Styret oppfordre alle medlemmer om å lese uttalelsen og bruke innholdet i sin kliniske praksis.

På vegne av NFDV: Petter Gjersvik, leder