Norsk forening for dermatologi og venerologi

2019

Tørre øyne ved bruk av isotretionin

19. juni 2019

Til NFDVs medlemmer:

Styret har mottatt en henvendelse fra en optiker, som melder om at mange unge klager over tørre øyne under og etter behandling med isotretinoin. Han mener slike bivirkninger ofte blir underkommunisert overfor pasientene og etterlyser bedre informasjon før behandling igangsettes.

Styret vedtok å sende en e-post til foreningens medlemmer for å minne om viktigheten av å informere om mulig risiko for tørre øyne ved behandling med isotretinoin.

På vegne av styret: Petter Gjersvik, leder