Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Alternativ behandling av skabb

23. november 2020

Til alle medlemmer i NFDV, 

I tillegg til en viral pandemi så har vi også en pågående skabb epidemi i Norge.

Det er derfor hyggelig å dele informasjonen at Tenutex har nå blitt registrert med varenummer i Norge, og er tilgjengelig i reseptmoduler til de fleste EPJ-systemer.

Tenutex kan også brukes ufortynnet også til barn.

Mer informasjon kan dere finne på NFDV sine nettsider, se vedlagt link:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-dermatologi-og-venerologi/aktuelt/2020/alternativ-behandling-av-skabb/

mvh

Katarina Zak Stangeland, leder NFDV