Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Biologisk behandling ved Atopisk dermatitt

5. mars 2020

Til alle medlemmer i NFDV,

Beslutningsforum for nye metoder har godkjent Dupilumab for behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne.

Dette er gledelige nyheter som gir oss muligheten til å kunne gi en bedre behandling til denne pasientgruppen!

I beslutningsvedtaket er det beskrevet at behandling skal gjennomføres i tråd med "Veiledende anbefalninger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem"

Vedlegger derfor igjen behandlingsanbefalningene og dersom noen ikke kan åpne vennligst gi beskjed på kzstangeland@gmail.com

Vedlegg: Biologisk behandling ved Atopisk dermatitt

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder, NFDV