EADV Nyhetsbrev

Til alle nåværende og potensielle medlemmer av EADV i Norge!

Til alle nåværende og potensielle medlemmer av EADV i Norge!

EADV er et viktig forum for norske hudleger og venerologer. EADV tilby bl.a. kurs, nettseminarer og kongresser for faglig oppdatering, inspirasjon og kontakt med utenlandske kolleger. Medlemmer har nettilgang til J Eur Acad Derm Venereol, som utgis av EADV.


EADV er basert på individuelt medlemskap. Ettersom antall medlemmer fra Norge har kommet opp i over 100, har Norge nå 2 medlemmer i EADVs styre, nemlig Thrasyvoulos Tzellos og Petter Gjersvik. Vi mener at aktiv deltakelse i EADV vil styrke norsk dermatologi og venerologi og gi norske hudleger og venerologer muligheter for å utvikle seg faglig.  


Dette er vårt første nyhetsbrev til medlemmene sammen, der vi særlig vil trekke frem følgende:

Vi ønsker å rekruttere flere medlemmer, bl.a. for å opprettholde antall norske medlemmer over 100. Vi oppfordrer derfor alle nåværende medlemmer om å fornye sitt medlemskap. Innmelding er lettere enn mange tror; for nærmere detaljer bruk denne lenken:


https://www.eadv.org/members/memberships/benefits


Vi ønsker også å støtte alle kollegaer både for å komme inn i EADV Task Forces, finne kontakter for forskningsprosjekter samt bli mer involvert i EADV kommiteer.

EADV tilbyr nettbaserte læringsprogrammer (e-læring, online learning services, webinars) som er gratis for EADV-medlemmer. Nye nettseminarer blir lansert hver måned. Nye E-læringsprogrammer om venerologi, neglekirurgi, trikoskopi og hidradenitis suppurativa vil komme om kort tid. For mer detaljer, bruk denne lenken:


https://www.eadvelearning.org/


EADV arrangerer kurs både for LIS-leger og ferdige spesialister. Forelesere er ledende europeiske hudleger og venerologer. Kursene er svært populære – bare spør dem som har vært der. Kursene anbefales på det sterkeste. De bidrar til å styrke egen kompetanse og gir mulighet til nettverk og utenlandske kontakter. 


Fostering Training Courses for LIS-leger er helt gratis, inkludert overnatting og kost. Reisekostnader må dekkes av deltaker eller arbeidsgiver, men man kan søke EADV om reisestipend på opptil 1000 Euro. Alle EADV-medlemmer kan regne med å få reisestipend. For nærmere informasjon, ta kontakt med en av oss eller bruk denne lenken:


https://eadv.org/eadv-school


EADV holder sitt årlige vårsymposium 30.4.-2.5.2020. For nærmere informasjon, bruk denne lenken:


https://eadvporto2020.org/


EADV holder din årlige kongress i Wien 28.10.-1.11.2020. For nærmere informasjon, bruk denne lenken:


https://eadvvienna2020.org/


Man kan søke om redusert kongressavgift, dvs. 100 Euro, innen 20.5.2020. For nærmere informasjon, bruk denne lenken:


https://www.eadv.org/reduced-registration-fee/calls/apply/52?utm_source=Global&utm_campaign=0d1b4c2811-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_08_12_24&utm_medium=email&utm_term=0_fb15d33bf5-0d1b4c2811-157998409


EADV skal også investere mer i framtiden innen utdanning og internasjonal forskningsnetverk. Effektiv kontakt og samarbeid med nasjonale dermatologi foreninger er prioritet for EADV. 

Vi oppfordrer alle medlemmer av NFDV til å melde seg inn i EADV. Det gir mange fordeler for den enkelte og vil styrke norsk dermatologi og venerologi.


Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

 

Thrasyvoulos Tzellos

Petter Gjersvik

Styremedlemmer, EADV

Katarina Zak Stangeland

Leder, NFDV