Eva Maria Rehbinder disputerer 14/9

Til alle medlemmer i NFDV, 

Cand.med. Eva Maria Rehbinder disputerer ved OUS den 14/9.

Pga av Corona situasjonen er det ikke mulig å delta uten invitasjon, men det er 

mulighet å delta både på prøveforelesning og disputasen på zoom.

Dere finner linken og klokkeslett vedlagt.

Link: 

Prøveforelesning «Allergic disease in infancy and childhood»: kl. 10.15 - 11.15

Disputas «Early life predictors for atopic dermatitis in infancy»: kl. 12.15 - ca 15.15

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV