Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

FOFO nytt og invitasjon til FOFO Webinar

28. oktober 2020

Til alle medlemmer i NFDV,

Heldigvis tar ikke forskningsutvalget i NFDV Corona fri.

Neste møte blir avholdt som Webinar og dere finner det flotte programmet her samt påmeldingslink.

Det blir dessverre ikke noe hyggelig mingling i etterkant til møtet, men kanskje webløsningen gjør at enda flere medlemmer får anledning til å delta.

Webinaret er torsdag 7 januar 2021 kl 16.00-18.30.

Meld deg på her.
https://nettskjema.no/a/169625#/page/1

Frist for påmelding er 20.12.20.

Vedlagt finner dere også FOFO nytt og dersom dere ikke kan laste ned PDF filen kan dere ta kontakt.

Mvh

Katarina Zak Stangeland og Eva Maria Rehbinder
leder NFDV leder Forskningsutvalget


FOFO    7. januar 2021

P R O G R A M

1600-1605 Velkommen

Eva Maria Rehbinder
Leder av forskningsutvalget i Norsk forening for dermatologi og venerologi 

1605-1650 Rask publisering – lav kvalitet? 

Are Brean
Nevrolog, PhD, sjefredaktør i Tidsskriftet 

Covid-19-pandemien har ført til krav om rask publisering av forskningsresultater. Uten ekstern fagfellevurdering eller annen kvalitetssikring publiserer nå mange forskere sine studier på nettbaserte, åpne formidlingskanaler. Har dette svekket eller styrket forskningen? Har dette svekket eller styrket allmennhetens tillit til forskning? Hvilke følger vil covid-19-pandemien få for forskning og forskningsformidling i fremtiden? 

1650-1730 Genetisk informasjon kan bidra til ny og mer målrettet behandling av inflammatorisk hudsykdom 

Mari Løset
PhD, postdoc ved K.G Jebsen Senter for Genetisk Epidemiology, NTNU, LIS ved Hudavd. St. Olavs Hospital, Trondheim 

1730-1740 Pause 

1740-1800 Atopic dermatitis and COVID-19: lessons from the SECURE-AD registry and beyond 

Carsten Flohr
Professor, Head, Unit for Population-Based Dermatology Research, St John’s Institute of Dermatology, King´s College, London, UK 

1800-1820 Tanker fra en stipendiat 

Gunnhild Hunskår
LIS ved Hudavd. Haukeland Sykehus, Bergen