Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Høring- Behandlingsanbefalninger for biologisk behandling hos barn med AD

8. desember 2020

Til alle medlemmer i NFDV,

I mai 2019 ble norske veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem vedtatt på generalforsamlingen i Gøteborg.

I juni 2020 ba styret i NFDV om at det ble utarbeidet et supplement/vedlegg til foreliggende dokument med følgende mandat: Utvalget skal utarbeide forslag til veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk dermatitt hos barn i Norge

Utvalget kan gjerne ta utgangspunkt i forrige dokument samt retningslinjer fra fagmiljøer i andre land. Forslaget skal være kortfattet, konkret og praktisk anvendelig 


Arbeidsutvalget til revidert versjon 2.0 har bestått av følgende personer: Lene Frøyen Sandvik, Tonje Reier-Nilsen og Eva Maria Rehbinder. 


Stor takk til Eva, Lene og Tonje for utmerket arbeid så langt!


Utvalget har nå ferdig sitt første utkast - se vedlegg.

Utkastet sendes med dette til høring til medlemmene.

Vi ber om at kommentarer, innspill og ev. forslag til endringer sendes til:  e.m.rehbinder@ous-research.no så snart som mulig og ikke senere enn 31.3.2021.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV