Høstmøtet 2020

Til alle medlemmer i NFDV, 

Grunnet den pågående Covid-19 pandemien og usikkerheten for hvordan høsten blir, så har styret i NFDV besluttet å avlyse høstmøtet.

Dette var en vanskelig og ikke minst kjedelig beslutning, men den er tatt på bakgrunn av sikkerheten for medlemmene og i tråd med anbefalinger fra Legeforeningen. 

Vi arbeider med en alternativ løsning i form av et Webinar fredag 25/9.

Det er planlagt foredragsholder med presentasjoner, samt gjennomføring av årets generalforsamling med pris/- stipend utdelinger.

Mer informasjon om foredragsholder, program og innkalling til generalforsamling kommer, men vil be dere holde av fredag 25/9.

På vegne av styret i NFDV, 

Katarina Zak Stangeland

Leder