Informasjon om kansellert årsmøte 2020

Til alle medlemmer i NFDV, 


Det har allerede gått ut en mail om at årsmøtet 2020 er kansellert. 


Norge står i en unik situasjon med de strengeste inngrepene fra norske myndigheter i fredstid. Vi i helsesektoren har i tillegg et overordnet ansvar og plikt i denne perioden.

I henhold til de foreliggende pålegg fra norske myndigheter, Legeforeningen og FHI måtte vi derfor avlyse vårt planlagte årsmøte i april.

Styret ønsker å beklage til dere alle som har forberedt innlegg og presentasjoner samt for ev andre ulemper denne kansellering medfører.


Styret har hatt et ekstraordinært styremøte, gjennom skype, og tatt ulike mulige scenario i betraktning. Vi har vurdert tilbudet om å flytte arrangementet til andre datoer, men med utviklingen av denne pandemien, samt et planlagt høstmøte allerede i september så er dette ikke mulig.

Vi ønsker å takke dere for forståelse for at vi foreløpig ikke har svar på alt, men vi vil holde dere informert fortløpende.


·      Alle som har meldt seg på vil få refundert påmeldingsavgiften fra kongressbyrået. Dere trenger ikke å kontakte dem.

·      Ev flybilletter må tas med flyselskap eller reiseforsikring.

·      Vi jobber med å få lagt generalforsamligen til høstmøtet, men sakspapirene vil bli sendt ut til vanlig tid.

Ber derfor alle ledere for komiteer om å sende inn disse som avtalt.

·      Mange medlemmer i NFDV som har fått reisestipend til hospitering/møter opplever nå at reisen blir avlyst/utsatt som følge av korona-pandemien. Styret i NFDV har vedtatt at stipendpengene kan brukes til å delta på samme møte/arrangement neste år, uten at det sendes nærmere søknad om det.

·      Det har også blitt utlyst NFDV reisestipend som skulle dels ut ved årsmøtet. Denne søknadsfristen forlenges og allerede mottatte søknader vil bli vurdert for utdeling til høsten.

·      Det var planlagt å lyse ut et forskningsstipend fra Sanofi. Vi har holdt tilbake denne utlysningen pga usikkerhet vedr årsmøtet. Det er nå besluttet at lyse ut stipendet på våren men utdelingen blir til høsten.

·      Pris for beste artikkel vil også bli utdelt til høsten.


Ev andre spørsmål kan rettes til undertegnet på kzstangeland@gmail.com


Mvh


Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV