Invitajon til Emnekurs i dermatologi 3.-4.9.2020, i Haugesund

Kurskomitéen for Fonnaregionen, Rogaland legeforening, inviterer til

Emnekurs i dermatologi, i Haugesund. Kurset arrangeres i samarbeid med Haugesund revmatismesykehus.


Kurset vil ha hovedvekt på praktisk bruk av dermatoscopi og terapi innen et utvalg av dermatologiske tilstander for allmennmedisin og spesialiteten i dermatologi.

Kurset er godkjent med 18 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Kurset søkes også godkjent med 18 timer som valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.


Tid: 3.-4.9.2020, kl. 08.45/09.00

Sted: Haugesund revmatismesykehus, Karmsundgaten134, Haugesund

Antall deltakere: ca. 50

Pris: kr. 3.700,- i kursavgift + kr. 410,- i kostpenger evnt. plus festmiddag kr. 569,-

Påmelding: Innen 15.5.2020 i skjema på https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/rogaland/kurs-i-haugesunds-omradet/emnekurs-i-dermatologi-3.-4.9.2020/                                           

Mer informasjon samt program kan sees på https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/rogaland/kurs-i-haugesunds-omradet/emnekurs-i-dermatologi-3.-4.9.2020/                                                                       


Med vennlig hilsen

for kurskomitéen

Heidunn S. Nordtveit

Sekretær

Rogaland legeforening

Tlf. 92 85 77 12

post@rogalandlegeforening.no