Invitasjon til AP-GELP-studien, behandling av genital lichen planus

 Til alle medlemmer i NFDV,

Genital erosiv lichen planus (GELP) hos kvinner kan være vanskelig å behandle og mange har mye plager med smerter, sårdannelse og sammenvoksinger.

I AP-GELP-studien undersøker vi om immundempende tabletter (apremilast/ Otezlaâ) kan være en effektiv behandling for kvinner med lichen planus i underlivet. 

Vi vil også undersøke hvordan lichen planus påvirker dagliglivet, psykisk helse og seksualitet, og se på endringer i hud og slimhinne ved lichen planus.

Deltagerne trekkes ut til å få enten apremilast tabletter eller placebo i 6 måneder. Det er regelmessige oppfølging hos lege og sykepleier under studien. 

Mer informasjon finner du her.
Eller https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-med-immundempende-tabletter-hos-kvinner-med-lichen-planus-gelp-i-underlivet

Viktigste inklusjonskriterier:
- smertefull genital erosiv lichen planus i vulva og/eller i vagina
- erytem i vulva og/eller i vagina

Viktigste eksklusjonskriterier:
- depresjon
- bruk av annen systemisk immundempende behandling
- alvorlig infeksjon

Studien utgår fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og vulvapoliklinikken i Oslo Universitetssykehus og konsultasjoner foregår på Ullevål sykehus. Første deltager ble inkludert i september 2019 og studien fortsetter i 2020/ 2021.

Har du spørsmål, eller vil du henvise pasienter til studien?

Ta kontakt med

·      Kristin H. Skullerud – stipendiat/ hudlege

kristin.skullerud@ous-hf.no

Tlf. 97728445

·      Anne Lise Helgesen – prosjektleder/ overlege ved vulvapoliklinikken

ahelgese@ous-hf.no

Henvisninger kan også sendes til elektronisk eller per post til 

Vulvapoliklinikken, Gynekologisk poliklinikk Ullevål sykehus, Oslo Universitetssykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.

På grunn av reiserestriksjoner bør deltagere kunne komme til konsultasjoner uten å benytte offentlig kommunikasjon.