IUSTI 2020

Til alle medlemmer i NFDV, 

Som mange andre kongresser bli også IUSTI-Europa organisert virtuelt 3-5 september 2020. 

IUSTI -International Union against Sexually transmitted infections, er en internasjonal organisasjon for helsepersonell , særlig leger og forskere som har en spesiell interesse i Venereologi/SOI. 

Kongressene er preget av høyt faglig innhold fra internasjonale foredragsholdere fra Europa, Asia, USA og Australia.

Kongressen anbefales for både spesialister og LIS i dermatovenereologi som ønsker eksponering, inspirasjon og faglig oppdatering. 

Vedlagt finner dere invitasjon og påmelding.

Virtual 34th IUSTI-Europe Congress on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS on 03-05 September 2020!

Organizing a virtual event is a first for IUSTI-Europe and we are saddened by the absence of a classic face-to-face Congress during these difficult times but we would like to turn the odds and make this and advantage. Using the power of internet, the Congress will be easy accessible, affordable and will connect speakers and participants from all around the world!

Register now: www.iustibucharest2020.com/en/register-now

Scientific program: www.iustibucharest2020.com/en/scientific-program

Yours sincerely,

Prof. Dr. George-Sorin Tiplica

Congress President

Dr. Marti Vall Mayans

Chair of the Scientific Committee

På vegner av NFDV, 

Katarina Zak Stangeland 

Leder NFDV