IUSTI i Bukaresti, Romania

Til alle medlemmer i NFDV,

Preliminært program er tilgjengelig og påmeldingen er åpen!

Preliminært program :  

https://www.iustibucharest2020.com/en/program-short  

«Abstract submission deadline» er 1/6-2020 og for mer informasjon.

https://www.iustibucharest2020.com/en/abstract-guidelines

Påmeldingslink: https://www.iustibucharest2020.com/en/register-now-email

Med vennlig hilsen 

Usha Hartgill , avdelingsoverlege Olafia

Katarina Zak Stangeland, Leder NFDV