Ny blåreseptsøknad

Til alle medlemmer i NFDV, 

Helfo inviterer alle hudleger til å benytte deres nye tjeneste for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept. De har prioritert å tilrettelegge skjemaene for de legemidlene hudleger søker oftest på. 

I tillegg til raskt svar betyr dette spesialtilpasset veiledning og mulighet for automatisert saksbehandling med umiddelbar utsendelse av vedtak ved innvilgelse.

En ny og bedre søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept er nå tilgjengelig. 

Leger som allerede bruker ny blåreseptsøknad synes den er enkel å bruke, og at de får god veiledning når de fyller ut søknaden. 

Det at de får umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller går til manuell behandling, fremheves som veldig positivt.  

Vi oppfordrer deg til å ta ny blåreseptsøknad i bruk nå! 

Dersom du søker om for eksempel Isotretinoid, Protopic og Elidel og vilkårene er oppfylt for pasienten, vil søknaden automatisk innvilges.  

Du finner blåreseptsøknad i Helfo og Helsedirektoratets nye tjenesteportal– en ny, sikker webportal som er tilgjengelig når du er koblet på Norsk Helsenett (NHN).  

Du kan lese mer om løsningen og pålogging her.

På vegner av styret

Katarina Zak Stangeland