Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Rapport fra EADV mai 2020

16. mai 2020

Til alle medlemmer og potensielle medlemmer av EADV i Norge:

Som kjent ble EADVs årlige vårsymposium i Porto i april 2020 avlyst pga. koronapandemien. Dette medførte også at planlagte møter i EADVs organer ikke kunne gjennomføres med fysisk oppmøte i Porto. 

30. april gjennomførte derfor EADV sin første digitale generalforsamling (General Assembly) på nettplattformen Zoom med 98 deltakere fra nesten alle medlemsland i organisasjonen. Fra Norge deltok undertegnede, som er Norges to representanter i EADVs styre (Board of Representatives).

Generalforsamlingen var preget av koronapandemien og dens konsekvenser for klinisk praksis, faglig etterutdanning og vitenskapelige kongresser. Alle interne møter i EADV foregår nå digitalt. Planlagte EADV-kurs er enten avlyst, utsatt eller planlegges gjennomført som digitale kurs. Omleggingen fra fysiske til digitale kurs er en stor mulighet for å styrke EADVs videre- og etterutdanning for hudleger og venerologer.

Planleggingen av EADVs årlige kongress i Wien 28.11.-1.12.2020 var allerede kommet langt da koronapandemien kom, men planene må nå endres og tilpasses reiserestriksjoner og smittevernhensyn. EADV planlegger for to aktuelle scenarier: enten en fulldigital kongress eller en "hybrid" med begrenset fysisk deltakelse med digital strømming (streaming) over nett. Valg av kongresskonsept vil bli avgjort med det første.

EADVs sekretariat er nå i sin helhet flyttet til Lugano i Sveits, men EADV har opprettholdt en stedlig representant i Brüssel for å ha kontakt med EUs organer. EADVs eiendom i Brüssel er solgt. 

Generalforsamlingen bekreftet vår oppfatning av EADV som en sterk, vital og effektiv organisasjon. Økonomien er god, og ledelsen engasjert og fremtidsrettet. Sekretariatet synes å fungere svært godt. EADVs årsmelding for 2019 er ennå ikke lagt ut på EADVs nettside og vedlegges derfor denne e-posten. De som har vansker med å laste opp vedlegget, kan sende en e-post til petter.gjersvik@gmail.com for å få den tilsendt.

Norsk dermatologi og venerologi har alt å vinne med å styrke sitt internasjonale engasjement, bl.a. gjennom EADV. EADV ønsker å styrke sitt samarbeid med de nasjonale foreningene i faget, bl.a. Norsk forening for dermatologi og venerologi.

Vi oppfordrer alle medlemmer av NFDV til å melde seg inn i EADV. For nærmere informasjon om medlemskap, bruk denne lenken: https://eadv.org/members/memberships/benefits

Ta gjerne kontakt med en av oss for å få tips om hva EADV har å tilby innen forskning, stipender, utdanning og kontakter eller besøk EADVs nettside: https://eadv.org/.

Thrasyvoulos Tzellos

ltzellos@googlemail.com

Petter Gjersvik

petter.gjersvik@gmail.com

Norske representanter i EADVs styre