Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Registrering av hudmanifestasjoner ved covid-19

5. mai 2020

Kjære alle medlemmer i NFDV,

I forbindelse med covid-19-pandemien er det igangsatt registrering av utfall av gjennomgått infeksjon for hudpasienter. De mest sentrale studiene inkluderer AADs registrering av hudmanifestasjoner, PsoPROTECT og SECURE-AD. Invitasjon til å delta med data til disse studiene ble sendt ut av ILDS og videresendt til alle medlemmer av NFDV av Katarina Stangeland (se under). Videre har PsoPROTECT og SECURE-AD skrevet en kort orientering om hensikt med studien som er vedlagt denne mailen.  

Til tross for at det kun er de-identifisert data som skal registreres, må vi i Norge ha norsk etisk godkjenning for å kunne delta. Vi har vært i kontakt med REK-Midt, og det vil være tilstrekkelig med èn nasjonal etisk godkjenning for alle leger. Vi jobber nå med REK-søknad. For leger som jobber ved sykehus trengs en kontaktperson per avdeling. For avtalespesialister må hver enkelt lege registreres som medarbeider.

Det skal ta kun 5-7 min å registrere en pasient, og vi håper det er mange som vil være med å bidra med data også fra Norge. Takknemlig om de det er aktuelt for sender Cristin-ID (hvis man har), akademisk grad, stilling, institusjon, telefonnummer og mail-adresse til Eva (e.m.rehbinder@medisin.uio.no) innen 15. mai for at vi kan legge dette til REK-søknaden.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Med vennlig hilsen,

Jose Hernàn Alfonso, Eva Maria Rehbinder og Mari Løset

Vedlegg: Global Reporting of Psoriasis BJD

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bjd.19161?casa_token=9LjTNAIcKyMAAAAA:ZJQJb8lMxrt3uHN8qLqgIQg9ocDJ1qVvkjB4vp-uk-Pya9TZuGbqk1bHWom2RPg28JHuFy8okNmFvYUk