Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Sakspapir generalforsamling og prioritering for behandling

1. april 2020

Til alle medlemmer i NFDV, 


Covid-19 har fått konsekvenser for oss alle, både som privatpersoner men ikke minst som hudleger i landet. 

Alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte.

Hudavdelingene, avtalespesialistene og de private aktørene rundt om i landet blir alle påvirket og må tilrettelegge driften.

Vi er i en situasjon som er preget av usikkerhet og bekymring for fremtiden både for hvor lenge dette vil vedvare og hvilke økonomiske og helsemessige konsekvenser det vil ha.

 

Det har kommet henvendelser både vedrørende drift og økonomi, spesielt fra de helprivate.

Ber om forståelse for at dette ikke er noe NFDV`s styre har større viten om eller innflytelse på, men har drøftet saken videre med legeforeningen. 

Hvis noen ønsker info om dette så kan dere ta kontakt på kzstangeland@gmail.com


Etter forespørsel fra legeforeningen har styret kommet med noen prioriteringer for behandlinger innen Hud og veneriske sykdommer.

Dette er kun veiledende og må tilrettelegges i hht individuelle vurderinger etter faglig skjønn samt hvor i landet man praktiserer. 

Se vedlegg 

·      Prioritering innen fagfeltet Hud og veneriske sykdommer


Videre jobber vi med å finne en løsning for det avlyste årsmøtet som er praktisk gjennomførbar og som medfører minst økonomisk påvirkning på foreningen.


Vedlagt finner dere sakspapirene til Generalforsamlingen, som mest sannsynlig vil bli avholdt i tilknytting høstmøtet.


·      Årsmelding NFDV´s styre 2019-2020

·      Rapport fra EADV 2019-2020

·      Rapport fra UEMS 2019-2020

·      Rapport fra NFDV´s forskningsutvlag 2019-2020

·      Rapport fra NFDV´s kurskomiteen 2019-2020

·      Rapport fra NFDV´s spesialistkomitee 2019-2020

·      Rapport fra NFDV´s kvalitetsutvalg 2019-2020

·      Regnskap og budsjett


Vil påminne at det er utlyst forskningsstipend, og at vi kan glede oss til utdeling av ulike priser på høstmøtet, istedet for årsmøtet.


Til slutt så håper jeg virkelig alle har det bra tross for covid-19!


(Dersom noen vil ha tilsendt prioritering for behandling eller sakspapir separat, vennligst ta kontakt på kzstangeland@gmail.com

Det er kun mulig å legge ved et vedlegg her)


Mvh

Katarina Zak Stangeland 

Leder NFDV