Norsk forening for dermatologi og venerologi

2020

Sandimmun er overført til H-resept

26. oktober 2020

Til alle medlemmer i NFDV, 

Sandimmun er blitt overført til H-reseptordningen.

Styret i NFDV har vært i kontakt med Helsedirektoratet da det er mange hudleger som ikke er avtalespesialister eller jobber på sykehus.

Det er generelt langt flere legemidler som de regionale helseforetakene vil få finansieringsansvaret for fremover. 

Dette er som følge av prinsippet som er fastsatt i prioriteringsmeldingen om at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret.  

De regionale helseforetakene støttet vurderingen av at disse legemidlene er deres behandlingsansvar, og dermed deres ansvar å finansiere. Stortinget vedtok videre i desember i fjor (i Statbudsjettet for 2020) overføringen av disse legemidlene. 

For offentlig finansiering av legemidler innebærer det at folketrygden har finansieringsansvaret for behandling med legemidler i primærhelsetjenesten, mens de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for legemidler hvor behandlingsansvaret ligger i spesialisthelsetjenesten. Blåreseptforskriften ble i 2018 endret, slik at hjemmel og kriterier for plassering av finansieringsansvaret fremkommer der. 

Endringer i plassering av finansieringsansvaret berører strengt tatt ikke forskrivningsretten, kun retten til å forskrive på det offentliges regning, selv om det for noen legemidler i praksis er det samme.

Helsedirektoratet er klar over at for noen legemidler som de regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for, så kan det være etablert forskrivning/behandling hos private spesialister uten avtale eller allmennleger. 

Når Helsedirektoratet vurderer eller foreslår endringer i finansieringsansvar for legemidler, så gjøres det primært ut fra legemidlets godkjente indikasjon. 

For etablerte legemidler gjøres det også undersøkelser for å avdekke grad av forskrivning i allmenlegesektoren. Dette hovedsakelig fordi de regionale helseforetakene har sagt at de ikke ønsker å gi rett til forskrivning på helseforetakenes vegne til allmennleger. 

Helsedirektoratet er også klar over at også noen spesialister er uten avtale med de regionale helseforetakene. Det er helseforetakene selv som avgjør hvilke leger utenfor sykehusene i spesialisthelsetjenesten de inngår avtale med, og som skal kunne forskrive på helseforetakenes regning.

Helsedirektoratet informerer videre at en løsning på problemet er at private spesialister uten avtale, kan kontakte helseforetakene med tanke på å få rett til å forskrive H-reseptlegemidler.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV