Sanofi inviterer til tverrfaglig symposium

Til alle medlemmer i NFDV,

Sanofi inviterer til tverrfaglig symposium med type 2-inflammasjon som tema: Vil identifisering av type 2-inflammasjon gi bedre pasientbehandling?

Tidspunkt: 19. mars 2020

Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Nye fremskritt innen atopisk dermatitt, alvorlig astma og kronisk rhinosinusitt med nasal polypose (CRSwNP)

Vi inviterer til et kveldsarrangement med høyt faglig innhold og klinisk fokus.

Benytt linken for påmelding: https://events.provisoevent.no/sanofiaventis/one-entry-point-for-registration

Kode: GZNODUP2002

Ved spørsmål kontakt markedskoordinator Anne Møller på mail:

anne.moeller@sanofi.com

PROGRAM

16:30         Registration and welcome coffee

17:00        MØTESTART

Welcome and introduction

Chair Dr. Katarina Zak Stangeland, Dermatologist, Aleris Stavanger


17:10 Understanding Type 2 inflammation 

Unnur Steina Björnsdóttir, MD, Department of Medicine, Landspitali, The National University Hospital of Iceland

18:10 Klinisk perspektiv på atopisk dermatitt 

Olaf H. Antonsen, Spesialist i dermatologi og indremedisin, godkjent allergolog, OUS Rikshospitalet/Aleris      


18:30         PAUSE


18:40         New management approaches in severe asthma

Ian D. Pavord, Professor of Respiratory Medicine at the 

University of Oxford and Honorary Consultant Physician 

at the Oxford University Hospitals

19:30         Panel-discussion and closure

20:00         MIDDAG