Valg ved generalforsamlingen 2020

Til alle medlemmer av NFDV:

På NFDVs generalforsamling i Oslo 16.4.2020 skal det velges:

·       2. vara til styret (etter Ellen Bjørge, som har gått inn i styret)

·       nytt medlem av forskningsutvalget (etter Adel Olasz, som har gått over i privatpraksis).

Forslag fra medlemmene til kandidater til disse vervene bes sendt valgkomiteen til petter.gjersvik@gmail.com, senest innen 5.3.2010.

På vegne av NFDVs valgkomité:

Petter Gjersvik, leder